Sportovní travnaté povrchy s.r.o.

Rekonstrukce a renovace fotbalových hřišť

Neustále se zvyšující nároky na kvalitu fotbalových hřišť nás stále častěji přivádí k rekonstrukcím zastaralých a problematických hracích ploch, případně k výstavbě úplně nového hřiště. Ať už se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu, vždy postupujeme dle platných norem pro výstavbu sportovních ploch.

K opravám nekvalitních trávníků dochází taktéž z důvodů nefunkčního drenážního systému, případně kvůli nepropustnosti nebo nedostatkům ve vegetační vrstvě a nerovnostem terénu. Všechny tyto faktory se zpravidla odrážejí na kvalitě travního porostu.

Na počátku každé rekonstrukce dochází k odstranění zastaralého nebo problematického travnatého povrchu. Důležité je taktéž důkladně upravit profil celého hřiště a založit konstrukční a vegetační vrstvy hřiště. Ve fázi opravy nebo založení drenážního systému přidáváme taktéž systém automatické závlahy, případně systém vyhřívání hrací plochy. Všechny vrstvy se poté speciálně dorovnají laserovým systém, který optimálně nastaví sklonové poměry hrací plochy, což zaručí dynamický odvod vody a přesnou rovinnost.

Rekonstrukce fotbalového hřiště

Rekonstrukce fotbalového hřiště s vyhříváním

Renovace travního porostu

Zavoláme Vám!Kontaktujte nás
google mapslesen sie diese