Sportovní travnaté povrchy s.r.o.

Regenerace a údržba travnatých ploch

Mezi základní prvky regenerace patří:

  • Vertikutace – prořezání
  • Aerifikace – provzdušnění Verti-drain
  • Dosev a pokládka travního koberce
  • Pískování
  • Chemické ošetření

Regenerace travnatých ploch je prováděna speciální strojní technikou.

Vertikutace

Vertikutace neboli prořezání ošetřuje nadzemní části travního drnu, kdy dochází k odstranění travní plsti, která je zároveň sbírána a z povrchu tedy jednorázově odstraněna. Travní plsť vytváří příznivé prostředí především pro vznik houbových chorob a plísní. Vertikutace zároveň zlepšuje provzdušnění půdy a urychluje růst trávníku.

Aerifikace

Aerifikace neboli provzdušnění Verti-drain je ošetření hrací plochy, které zasahuje do kořenového systému a účelově narušuje zhutnělou zatěžovanou plochu. Zlepšuje kvalitu hrací plochy díky lepšímu přísunu vzduchu a rychlejšímu vsakování vody.

Dosévání

Dosev se provádí nejčastěji v brankovištích a na nejvíce poškozených místech a je nezbytnou součástí regenerace hrací plochy. V některých případech můžeme k opravě plochy použít rovněž pokládku travního koberce a to na maximálně poškozená místa.

Pískování

Pískování slouží k úpravě povrchu hřiště, vyplnění vpichů po aerifikaci a k urovnání drobných terénních nerovností.

Chemické ošetření

Provádíme chemické ošetření proti plevelům, tzv. herbicidy a proti houbovým chorobám, tzv. fungicidy.

Zavoláme Vám!Kontaktujte nás
google mapslesen sie diese